O nama

U današnjem kompleksnom, dinamičnom i konkurentnom financijskom i poslovnom okruženju točna i pravovremena informacija predstavlja temelj djelovanja pravnih osoba, a do potrebnih informacija se može doći samo uz kvalitetnu i pouzdanu profesionalnu pomoć u vođenju poslovnih financija.

LIMANI d.o.o. je trgovačko društvo osnovano 2010.g. u Splitu kao stepenica više u odnosu na dotadašnji istoimeni obrt za pružanje knjigovodstvenih usluga. Danas, LIMANI d.o.o. predstavlja stručan i fleksibilan mali tim specijaliziran za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga za mikro i mala trgovačka društva. Osim navedenih usluga koje čine temelj našeg poslovanja, u mogućnosti smo Vam pružiti i usluge poslovnog savjetovanja i računovodstvene forenzike, o čemu više možete doznati ako se malo zadržite na našoj web stranici.

Bez obzira na opseg zadatka, poslovnom izazovu uvijek pristupamo s dužnom predanošću i preciznošću, zbog čega od nas možete očekivati učinkovitu uslugu, visoku razinu profesionalnosti te prilagodbu potrebama i načinu rada poslovnih partnera.

Na ovoj web stranici možete doznati sve detalje o našem društvu, popis svih usluga koje nudimo te neke druge korisne informacije koje bi Vam mogle biti zanimljive. Ako uz direktan kontakt želite saznati više o nama i našem poslovanju, pošaljite nam e-mail ili nam se javite kako bismo Vam se predstavili i(li) zajednički provjerili Vaše poslovne potrebe.

Misija

Osigurati visoku kvalitetu usluge u području knjigovodstva-računovodstva, poslovnog savjetovanja i računovodstvene forenzike i time pomoći klijentima u optimiziranju poslovnih ciljeva uz stvaranje atmosfere uzajamnog poštovanja i povjerenja.

Vizija

Razviti se u prepoznatljivo računovodstveno društvo čiji su klijenti zadovoljni i bezbrižni jer znaju da se o njihovim interesima brine stručni tim motiviranih mladih ljudi koji uživaju radeći u ugodnom poslovnom okruženju koje su zajedno kreirali.

Temeljni podaci

 • Tvrtka: LIMANI d.o.o. knjigovodstvene i računovodstvene usluge
 • Skraćena tvrtka: LIMANI d.o.o.
 • Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Sjedište: Novakova 41, HR-21000 Split
 • Registarski sud: Trgovački sud u Splitu
 • Registarski matični broj (MBS): 060265400
 • Porezni (statistički) matični broj: 02685523
 • OIB: 85500849525
 • Temeljni akt: Izjava o osnivanju Društva od 28. rujna 2010. godine.
 • Vlasnička struktura: 100% privatno vlasništvo
 • Temeljni kapital: 2.654,46 EUR (uplaćen u cijelosti)
 • Uprava društva: Maja Parčina (član uprave)
 • Međunarodni bankovni broj računa (IBAN): HR2524840081105569330 (Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb)

Usluge

Knjigovodstvo - računovodstvo

Računovodstveni servis Limani pruža usluge knjigovodstva-računovodstva za mikro i mala trgovačka društva:

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija

 • dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
 • evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije i sl.
 • salda konti kupaca i dobavljača

Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna

 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje)
 • obračun amortizacije
 • obračuni kamata, zajmova i sl.

Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu

 • obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • analitike plaća radnika
 • porezne kartice radnika
 • sve propisane porezne evidencije

Izrada mjesečnih i godišnjih poreznih prijava

 • porez na dodanu vrijednost
 • porez na dobit
 • posebni porezi

Savjetovanje poduzetnika i upućivanje na optimalna rješenja

Plansko-analitički poslovi

Sastavljanje posebnih periodičnih i godišnjih posebnih izvještaja za poduzetnike radi usmjeravanja poslovanja ili za potrebe kreditnih institucija

Poslovno savjetovanje

U nekim trenucima, svakom vlasniku poduzeća dobro dođe podrška i savjet. Upravo to je ono što možemo učiniti za naše klijente: biti za njih na pravom mjestu u pravo vrijeme. Nakon godina stjecanja iskustva i akumuliranja znanja sada smo u mogućnosti pomoći klijentima u poboljšanju poslovne učinkovitosti i posljedično povećanju profitabilnosti.

Kada radite posao, vrijeme je novac. Uz našu uslugu poslovne podrške mi se brinemo za Vaše financijske i(li) računovodstvene poslove, što Vama daje više vremena koje možete utrošiti na ono što radite najbolje, a rezultat toga je u najvećem broju slučajeva neizbježan - rast Vašeg poslovanja.

U našoj ulozi poslovnog savjetnika nastojimo biti uključeni u svaku fazu poslovanja klijenta, što nam onda omogućuje lakše planiranje budućnosti i predviđanje posljedica klijentovih poslovnih odluka. Razumijevanjem klijentovog poslovanja i organizacije, u mogućnosti smo, ako je potrebno, dati savjet o učinkovitosti i djelotvornosti klijentovih poslovnih djelovanja, uz poseban naglasak na unapređenje i poboljšanje računovodstvenih politika.

Vlasnici poduzeća nerijetko smatraju da ne mogu pronaći dovoljno vremena za analizu izvedbe poduzeća ili za planiranje poboljšanja stvari u budućnosti. Kao Vaši poslovni savjetnici možemo koristiti naše vještine, znanje i iskustvo za praćenje Vašeg poslovanja i dati proaktivne savjete o tome kako možete poboljšati svoje rezultate. Naše usluge poslovnog savjetovanja Vama omogućuju:

 • više vremena za razvoj osnovne djelatnosti,
 • osjećaj mira znajući da se netko brine o temeljima poduzeća,
 • pomoć i podršku u slučaju ako/kada stvari krenu krivim smjerom,...

Širok spektar mogućih usluga može biti prilagođen potrebama svakog pojedinog klijenta, a unaprijed utvrđena cijena usluge, bez naknadnih skrivenih troškova i(li) neugodnih iznenađenja, omogućuje kvalitetnu suradnju na obostrano zadovoljstvo.

Računovodstvena forenzika

Računovodstvena forenzika je posebno područje u računovodstvenoj praksi koje istražuje nedopuštene radnje u poslovnoj ekonomiji te poslovne događaje koji proizlaze iz stvarnih ili predviđenih sporova. Računovodstveni forenzičari koriste kombinaciju računovodstvenih, istražnih i pravnih vještina kako bi pružili stručnu i vjerodostojnu računovodstvenu analizu koja može biti pogodna za sud, odn. koja može biti temelj za raspravu i u konačnici rješavanja sporova.

Angažman računovodstvenog forenzičara može se kretati u raznim smjerovima i često biti vezan uz:

 • izračun poslovne/ekonomske štete nastale kroz prijevaru ili kršenje ugovora,
 • pregledavanje tekućih financijskih izvještaja, osvrt na financijske dokaze i pružanje prijedloga za eventualne pravca djelovanja,
 • pomoć u prikupljanju potrebne dokumentacije koja će pomoći u ostvarivanju zakonitog postupanja,
 • istraživanje insolventnosti, stečajeva ili reorganizaciju poduzeća,
 • prijevare vezane uz vrijednosne papire,
 • procjenjivanje ekonomske vrijednosti financijskih i drugih vrsta imovine i(li) obveza,...

Za obavljanje svoje djelatnosti računovodstveni forenzičari koriste razumijevanje ekonomske teorije, poslovne informacije, sustave financijskog izvještavanja, računovodstvene standarde i procedure, analizu podataka, prikupljanje dokaza i odgovarajuće istražne tehnike. Dok računovodstveni forenzičari obično ne daju mišljenja, obavljeni rad i napravljena izvješća često će dati odgovore na kako, gdje, što, zašto i tko. Računovodstveni forenzičari se kontinuirano razvijaju u smislu korištenja tehnologije, znanja i iskustva kako bi se pomoglo u identificiranju anomalija i nedosljednosti. Važno je ne smetnuti s uma da nije računovodstveni forenzičar taj koji odlučuje što je prijevara, a što ne: forenzičar je tu da prikupi dokaze i predstavi izvješće o utvrđenom stanju koje nakon toga može poslužiti za interne potrebe klijenta ili kao temelj odvjetniku i(li) sudu za daljnja postupanja.

Kao računovodstveni forenzičari uobičajeno za klijente moramo analizirati, interpretirati, sažeti i predstaviti složene financijske i poslovne probleme na način koji je i lako razumljiv klijentu i ispravno podržan odgovarajućim dokazima. Ne samo da moramo uzeti u obzir brojeve, već moramo ispitati i poslovni kontekst situacije koju istražujemo. Posebno smo upoznati s relevantnim pravnim okvirom i odgovarajućim računovodstvenim procedurama kako bi traženu uslugu obavili na najvišoj profesionalnoj razini.

Kontakt

LIMANI d.o.o.

   Novakova 41, HR-21000 Split

   (021) 682-485

   info@limani.hr

Gdje se nalazimo?