Računovodstvena forenzika

Računovodstvena forenzika

Računovodstvena forenzika je posebno područje u računovodstvenoj praksi koje istražuje nedopuštene radnje u poslovnoj ekonomiji te poslovne događaje koji proizlaze iz stvarnih ili predviđenih sporova. Računovodstveni forenzičari koriste kombinaciju računovodstvenih, istražnih i pravnih vještina kako bi pružili stručnu i vjerodostojnu računovodstvenu analizu koja može biti pogodna za sud, odn. koja može biti temelj za raspravu i u konačnici rješavanja sporova.

Angažman računovodstvenog forenzičara može se kretati u raznim smjerovima i često biti vezan uz:

  • izračun poslovne/ekonomske štete nastale kroz prijevaru ili kršenje ugovora,
  • pregledavanje tekućih financijskih izvještaja, osvrt na financijske dokaze i pružanje prijedloga za eventualne pravca djelovanja,
  • pomoć u prikupljanju potrebne dokumentacije koja će pomoći u ostvarivanju zakonitog postupanja,
  • istraživanje insolventnosti, stečajeva ili reorganizaciju poduzeća,
  • prijevare vezane uz vrijednosne papire,
  • procjenjivanje ekonomske vrijednosti financijskih i drugih vrsta imovine i(li) obveza,...

Za obavljanje svoje djelatnosti računovodstveni forenzičari koriste razumijevanje ekonomske teorije, poslovne informacije, sustave financijskog izvještavanja, računovodstvene standarde i procedure, analizu podataka, prikupljanje dokaza i odgovarajuće istražne tehnike. Dok računovodstveni forenzičari obično ne daju mišljenja, obavljeni rad i napravljena izvješća često će dati odgovore na kako, gdje, što, zašto i tko. Računovodstveni forenzičari se kontinuirano razvijaju u smislu korištenja tehnologije, znanja i iskustva kako bi se pomoglo u identificiranju anomalija i nedosljednosti. Važno je ne smetnuti s uma da nije računovodstveni forenzičar taj koji odlučuje što je prijevara, a što ne: forenzičar je tu da prikupi dokaze i predstavi izvješće o utvrđenom stanju koje nakon toga može poslužiti za interne potrebe klijenta ili kao temelj odvjetniku i(li) sudu za daljnja postupanja.

Kao računovodstveni forenzičari uobičajeno za klijente moramo analizirati, interpretirati, sažeti i predstaviti složene financijske i poslovne probleme na način koji je i lako razumljiv klijentu i ispravno podržan odgovarajućim dokazima. Ne samo da moramo uzeti u obzir brojeve, već moramo ispitati i poslovni kontekst situacije koju istražujemo. Posebno smo upoznati s relevantnim pravnim okvirom i odgovarajućim računovodstvenim procedurama kako bi traženu uslugu obavili na najvišoj profesionalnoj razini.